Klassen

Klassen Klassentyp Klassenlehrpersonen
B1 a Bezirksschule G. Duffner
B1 b Bezirksschule C. Baldinger
B1 c Bezirksschule C. Grossenbacher
B1 d Bezirksschule R. Vogt
B1 e Bezirksschule C. Geissmann
B1 f Bezirksschule K. Vogt
B1 g Bezirksschule C. Schäuble
B2 a Bezirksschule B. Bösch
B2 b Bezirksschule A. Vögtli
B2 c Bezirksschule D. Blattner
B2 d Bezirksschule C. Städler
B2 e Bezirksschule R. Baur
B3 a Bezirksschule P. Gauch
B3 b Bezirksschule A. Indermaur
B3 c Bezirksschule C. Greutmann
B3 d Bezirksschule B. Zillig
B3 e Bezirksschule G. Farner
B3 f Bezirksschule V. Sollberger